O programu

V rámci Norských fondů byl spuštěn program zaměřený na odhalování a vyšetřování korupce.

Dne 26. června 2014 se uskutečnila Zahajovací konference programu CZ10 „Podpora odhalování a vyšetřování korupce“ financovaného z Norských fondů. V rámci programu bude realizován jeden předem-definovaný projekt ve spolupráci s Radou Evropy, jehož hlavním cílem je posílení institucionálních kapacit v boji proti korupci a praní špinavých peněz. Konference se zúčastnili zástupci Ministerstva financí, Policie ČR, Úřadu vlády, Ministerstva vnitra, Velvyslanectví Norského království Praze, Rady Evropy a také zástupci neziskových organizací.

Řešitelem předem-definovaného projektu je Finanční analytický útvar MF ČR.

Hlavním cílem projektu je přispět k naplňování doporučení skupiny GRECO prostřednictvím identifikace a pochopení rizik a hrozeb vyplývajících z korupce, vypracování návrhů na zlepšení trestněprávních předpisů v oblasti boje proti korupci a praní špinavých peněz, zajištění transparentního financování politických stran a posílení ochrany whistleblowerů. Mezi aktivity projektu patří zpracování analýz, pořádání workshopů a konferencí, příprava legislativních změn a osvěta. Na těchto aktivitách se bude aktivně podílet Rada Evropy jako partner projektu, a do vybraných aktivit budou zapojeny i neziskové organizace.

Nedílnou součástí projektu je posílení technologické kapacity Finančního analytického útvaru MF ČR a Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality Policie ČR, což jsou orgány zapojené do odhalování korupce a související finanční kriminality.