Harmonogram

 

1.26.06.2014Zahajovací tisková konference programu CZ10 „Podpora odhalování a vyšetřování korupce“
2.18.09.20141. Jednání Řídícího výboru Projektu CZ10, schválení statutu a jednacího řádu Řídícího výboru projektu
3.02.10.2014Workshop „Rizika a hrozby v oblasti korupce a praní špinavých peněz“
4.08.12.2014 Workshop „Oznámení nekalého jednání a ochrana jeho oznamovatelů“
5.28.01.2015Workshop „Trestní odpovědnost právnických osob – mezinárodně osvědčené postupy“
6.11.02.20152. Jednání Řídícího výboru Projektu CZ10
7.05.05.2015Workshop „Zveřejnění výsledků studií hodnotících rizika a jejich doporučení“
8.30.06.2015Workshop „Identifikace nejvhodnější země pro komparační studii a studijní cestu na tématiku financování volebních kampaní a kandidatury nezávislých kandidátů“
9.14.10.2015Workshop "Nové metody korupce a související případy praní špinavých peněz a způsoby vyšetřování"
10.04.11.2015Protikorupční standardy, nové trendy a jejich vazby
na případy praní špinavých peněz
11.10.11.20153. Jednání Řídícího výboru Projektu CZ10
12.26.11.2015Školení "Trestní odpovědnost právnických osob v České republice", Praha
13.27.11.2015Školení "Trestní odpovědnost právnických osob v České republice", Plzeň
14.04.12.2015Školení "Trestní odpovědnost právnických osob v České republice", Brno
15.
26.01.2016Workshop "Institut trestní odpovědnosti právnických osob v České republice a jeho použití"
16.09.03.2016Mezinárodní konference: Výzvy v oblasti odčerpávání majetku
17.11.04.2016Dvoudenní mezinárodní konference "Rizika korupce v oblasti financování politických stran a volebních kampaní"
18.13.04.2016Závěrečná konference Projektu CZ10
19.23.06.2016Workshop "Novela AML zákona. Prevence praní peněz"
20.27.06.20164. Jednání Řídícího výboru Projektu CZ10
21.26.07.2016ZÁVĚREČNÁ
KONFERENCE II.
Program CZ10
22.19.09.2016Mezinárodní dvoudenní konference Workshop "Facing Challenges in Combating Terrorist Financing”.