Odkazy

Tisková zpráva z workshopu „Oznamování nekalého jednání a ochrana jeho oznamovatelů (whistleblowerů)“ v  Lichtenštejnském paláci (Úřad vlády)
http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/pri-uradu-vlady/jiri-dienstbier/aktualne/konference-o-boji-proti-korupci-resila-lepsi-ochranu-whistlebloweru-125212/

Vláda schválila Plán legislativních prací na rok 2015 (Úřad vlády)
http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-schvalila-plan-legislativnich-praci-na-rok-2015-125443/

Opatření proti hospodářské kriminalitě (Rada Evropy)
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/corruption/Projects/ACAMOL/ACAMOL_default_en.asp

CZ10 – Podpora odhalování a vyšetřování korupce (Ministerstvo financí)
http://www.eeagrants.cz/cs/programy/norske-fondy-2009-2014/cz10-podpora-odhalovani-a-korupce

Česká republika a Norské fondy (EEA Grants – Norway Grants)
http://eeagrants.org/Where-we-work/Czech-Republic