Program boje proti korupci předčil očekávání

28. 7. 2016

Boj proti korupci, jeden z pilířů programu současné vlády, je i podstatou jednoho z programů Norských fondů 2009-2014, který zpracovává Finanční analytický útvar Ministerstva financí. Jedná se o Program CZ10, který je úspěšně implementován již od září 2014. „Tento program nejen naplnil očekávání donorů,
ale v některých oblastech, jako například rozsah a hloubka spolupráce s Radou Evropy, tato očekávání ještě předčil,“ zhodnotil program zástupce donorské instituce Terj Bjørn Englund z Velvyslanectví Norského Království v Praze.

Program, který je rozdělen do dvou předem definovaných projektů, je zaměřen na posílení systému boje proti korupci a praní špinavých peněz v České republice, a to nejen díky přípravě studií legislativních návrhů, zvýšením institucionální kapacity ve veřejných institucích, ale i prostřednictvím technického posílení útvarů bojujících s korupcí a praním špinavých peněz.

„Ze všech aktivit, které byly v rámci programu doposud realizovány, bych rád zmínil analýzu centra pro whistleblowery a studii o transparentnosti skutečných vlastníků právnických osob. Oba tyto dokumenty měly zásadní dopad pro diskuzi při přípravě novel obou relevantních právních předpisů,“ uvedl na závěrečné konferenci ředitel Finančního analytického útvaru Libor Kazda. Z výsledků programu máme možnost čerpat i na mezinárodní úrovni. Ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že dílčí aktivity programu společně s rozmanitostí institucí, kterým byly určeny, bylo již možno reflektovat v posledních průběžných hodnotících zprávách pro OECD.

Ing. Michal Žurovec
Vedoucí oddělení Vnější vztahy a komunikace, MF ČR


http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2016/program-boje-proti-korupci-predcil-oceka-25691