Publikace

STUDIE_Financování volebních kampaníFinancování volebních kampaní a kandidatura nezávislých kandidátů

Autoři: Yves-Marie Doublet, Tereza Zběžková, Radim Bureš

Komparační studie

 


majetkovy-postih-pachateluMajetkový postih pachatelů trestné činnosti – ukládání peněžitých trestů v České republice

Autor: Zdeněk Kasal

Sborník

 


 

Odcerpavani_picČeský právní rámec odčerpávání výnosů
ve světle mezinárodních standardů a ve srovnání s legislativou ve vybraných státech

Autoři: Gabriele Dunker, Lenka Trešlová

Srovnávací analýza

 


CZ_TOPOTrestní odpovědnost právnických osob

Autoři: Andrea Venegoni, Miroslav Růžička

Školící manuál pro české orgány činné v trestním řízení

 

 


oznamovaniOznamování nekalého jednání a ochrana jeho oznamovatelů

Autor: Lenka Franková

Sborník k mezinárodnímu workshopu 

 


Studie 3Možné funkce Centra pro oznamovatele – whistleblowery v České republice

Autoři: Anna Myers, Petr Leyer

Studie


Ochrana oznamovatelůOchrana oznamovatelů

Doporučení CM/Rec(2014)7 na ochranu oznamovatelů protiprávního a nekalého jednání podporuje členské státy Rady Evropy v zavádění normativních, institucionálních a soudních rámců na ochranu práv a zájmů jednotlivců, kteří v rámci svých pracovních vztahů oznámí nebo zveřejní informace o ohrožení nebo poškozování veřejného zájmu. V příloze k tomuto Doporučení je uveden soubor Principů, kterými by se měly členské státy řídit při zavádění legislativy nebo předpisů, nebo jejich doplňování.

 


Transparentnost prilohyTransparentnost informací o skutečném vlastnictví právnických osob a svěřenských fondů v České republice

Autoři: Terence Donovan, Jan Šamánek

Technická zpráva


Transparentnost prilohyTransparentnost informací o skutečném vlastnictví právnických osob a svěřenských fondů v České republice – přílohová část

Autoři: Terence Donovan, Jan Šamánek

Technická zpráva – přílohová část


CZ_STUDIE_2Právní a institucionální rámec zákonné úpravy střetu zájmů v České republice: zhodnocení a doporučení

Autoři: Lenka Petráková, Quentin Reed

Technická zpráva