Evropa diskutovala v Praze možnosti boje proti financování terorismu

Finanční analytický útvar Ministerstva financí ČR, za podpory Centra pro zahraniční pomoc Ministerstva financí a Rady Evropy připravil workshop zaměřený na nové výzvy v boji proti financování terorismu. Díky podpoře EHP a Norských fondů 2009-2014 se tak v minulých dnech v Praze sešli zástupci evropských států společně s představiteli významných nadnárodních institucí, jako je Evropská Komise či Výbor expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu (MONEYVAL), aby diskutovali nejen připravovaná nová opatření, ale i zkušenosti z praxe a osvědčené postupy. Otázka efektivního boje proti financování terorismu rezonuje v posledních měsících nejen na národní, ale především na mezinárodní úrovni. Evropská unie se při přípravě nové směrnice zaměřuje mimo jiné na možnosti rozšíření spolupráce mezi odpovědnými institucemi v jednotlivých členských státech. Těmito institucemi jsou v první řadě právě finanční zpravodajské jednotky či specializované policejní útvary.

„Cílem tohoto workshopu bylo seznámit se vzájemně s možnostmi, které finanční zpravodajské jednotky napříč Evropou mají, s osvědčenými postupy a výzvami, které jsou s financováním teroristických útoků spojené, a v neposlední řadě pak získání osobních kontaktů, které jak kolegové z Francie zdůraznili, mohou mít v těchto kritických situacích zásadní význam“ uvedl Libor Kazda, ředitel Finančního analytického útvaru. Program zahrnoval stěžejní body Akčního plánu boje proti financování terorismu, vydaného v únoru 2016 Evropskou komisí. Zazněly například prezentace zástupců francouzské finanční zpravodajské jednotky, která demonstrovala zásadní roli rychlosti spolupráce mezi relevantními institucemi v krizových situacích či příspěvek lucemburské finanční zpravodajské jednotky, představující ojedinělý model registrace obchodníků s virtuální měnou. Velmi důležitý byl v neposlední řadě příspěvek zástupce Evropské komise, který byl zaměřen na budoucí vývoj a chystaná opatření.

23.09.2016
Ministerstvo financí
oddělení 1002 – Vnější vztahy a komunikace

zdroj: http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2016/evropa-diskutovala-v-praze-moznosti-boje-26171