Prezentace

19.09. – 20.09.2016
FIUs‘ WORKSHOP PRAGUE 2016

Presentation


23.06.2016
Workshop „Novela AML zákona. Prevence praní peněz“

Prezentace


 

11.04. – 12.04.2016
Mezinárodní konference „Rizika korupce v oblasti financování politických stran a volebních kampaní“

Prezentace


 

09.03. – 10.03.2016
Mezinárodní konference „Výzvy v oblasti odčerpávání majetku“

Prezentace


04.11.2015 – 06.11.2015
Workshop „Protikorupční standardy, nové trendy a jejich vazby na případy praní špinavých peněz“

Prezentace


14.10.2015 – 16.10.2015
Workshop „Nové metody korupce a související případy praní špinavých peněz a způsoby vyšetřování“

Prezentace