Plnění předmětu veřejné zakázky na dodávku HW

Finanční analytický úřad (FAÚ) jako konečný příjemce projektu CZ10 uzavřel kupní smlouvu vycházející z výsledků zadávacího řízení na veřejnou nadlimitní zakázku v otevřeném řízení, uveřejněnou ve Věstníku veřejných zakázek dne 3. 10. 2016 pod evidenčním číslem 642217 a v Úředním věstníku Evropské unie (TED) dne 8. 10. 2016 pod značkou 2016/S 195-352040. V průběhu dubna FAÚ i Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) přebírají předmětné plnění, tedy technické vybavení, jehož úkolem je posílit technologické kapacity těchto úřadů za účelem dalšího zefektivnění boje proti korupci, odhalování praní špinavých peněz a financování terorismu.