Úvod

EHP a Norské fondy v České republice

Česká republika získá v tomto období z Norských fondů 70,4 milionů eur a dalších 61,4 milionů eur z EHP fondů, do nichž přispívá kromě Norska i Island a Lichtenštejnsko. Ty jako nečlenské země Evropské unie de facto platí za přístup na její vnitřní trh.

Do roku 2016 bude z těchto peněz v Česku financovány tyto programy.